در شیراز دیده به جهان گشودم. دوران کودکی را در شیراز و خرده زمانی هم در اصپهان و تبریز گذرانیدم و سپس برای کسب معارف عالیه ره استهبانات گرفتم. هوای کسب دانش مرا بر آن داشت تا دیار پارس را ترک نموده و چند سالی در خاقان خاور دور به تحصیل مشغول شوم. پس از چند صباحی، ادامه زندگی در آن دیار بر من ناممکن نمود. شبانه دستار و دراعه درپوشیدم و آهنگ دیار کانوک‌ها نمودم تا به تحصیل علم و ادب به شیوه فیلوسوفان بپردازم. از آنچه سپس بر من در آن دیار رفت خبری در دست نیست، مگر آنچه در اینجا آمده است. کلام پرطمطراق کوتاه که آراستگی بیش از حد فزون کند!

«پارسی سان» را در برج میزان سنه‌ی ۱۳۸۲ جلالی بنیان نمودم. 
نخست وی را "خرد پارسی" نام نهادیم، باشد که پیوسته ما را در سیر آفاق و انفس راه نما باشد. خرد را بال و پر دادیم و هر گونه نوشتیم در فصاحت و بلاغت و حکمت عملی و آداب زندگی و زبان مادری. چندی دگر، "چرخ گردون سپهر" را نیز بنا نهادیم و آنرا نیز به درجه‌ای از کمال ارتقا دادیم و چندی دگر آن را «شبکه هوا و فضا» نام نهادیم، باشد که عالمیان را در راه رسیدن به کیوان و هرمز، بهرام و تیر و ناهید و سپهر دستگیر باشد.

دی به دین روز از برج شهرور سنه‌ی یک هزار و سیصد و نود و چهار


تمام امتیاز متعلق به کیان عباس‌نژادی می‌باشد © ۱۳۹۸-۱۳۸۲
All rights are owned by Kian Abbasnezhadi © 2003-2019